مهلت ثبت نام در نمایشگاه چهره ایران انجمن عکاسان تا ۳۰ آبان

مهلت ثبت نام و ارسال آثار اعضای انجمن عکاسان ایران برای نمایشگاه "چهره ایران" تا ۳۰ آبان ماه جاری است.
به گزارش روابط عمومی هفتمین همایش ۱۰ روز باعکاسان ایران، "چهره ایران" عنوان نمایشگاهی از عکس های اعضای انجمن عکاسان ایران است که با هدف نمایش تصویری از ایران امروز، در هفتمین دوره ده روز با عکاسان ۱۴ تا ۲۳ آذرماه امسال در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.
اعضای انجمن عکاسان ایران می توانند تا ۳۰ آبان ماه در سایت انجمن به نشانی nips.org.ir ثبت نام کنند و آثار خود را بفرستند.

هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران ۱۴ تا ۲۳ آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

روابط عمومی همایش
واژه های کلیدی:  چهره ایران، هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران، ۱۰ روز با عکاسان ایران
تاریخ خبر: 1397/08/26