اخبار و رویدادها

پایان هفتمین دوره 10 روز با عکاسان ایران
1397/09/24
نشست فیلم راگو رای؛ یک پرتره بی قاب
1397/09/23
در جستجوی راهی نو
1397/09/23
به سوی نگاه شخصی
1397/09/23
آموزش عکاسی در فضای مجازی
1397/09/23
تصاویر کتیبه های فارسی در جهان
1397/09/23
نشست تجربه اولین عکاس زن ایرانی در جام جهانی روسیه
1397/09/23
تأثیرات جنگ تحمیلی بر روند عکاسی مستند ایران
1397/09/23
کارگاه شیوه نوین در پردازش عکس منظره
1397/09/23
نشست شمایل نگاری و عکاسی
1397/09/22
در جستجوی راهی نو
1397/09/22
مروری بر چالش‌های انتخاب عکس در تئاتر
1397/09/22
به سوی نگاه شخصی
1397/09/22
بررسی ساز و کار تولید معنا در عکس های دفاع مقدس
1397/09/22
معرفی فعالیت های کمیته بانوان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران
1397/09/22
کارگاه روش طرح نویسی برای فروش پروژه های عکاسی
1397/09/22
روز جمعه؛ قاب آخر همایش ده روز با عکاسان
1397/09/21
برنامه روز نهم همایش ده روز با عکاسان
1397/09/21
نشست فیلم مستند چهره ها و مکان ها
1397/09/20
تاثیر استارت آپ‌ها در بازار عکس
1397/09/20
در جستجوی راهی نو
1397/09/20
پنجمین برنامه به سوی نگاه شخصی
1397/09/20
بررسی علل بازنمایی گزینشی در عکس‌های مستند اجتماعی دوره رکود آمریکا
1397/09/20
کارگاه بررسی و ادیت پورتفولیو
1397/09/20
کارگاه عکس سریع، عکس کند در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
1397/09/20
123