به سوی نگاه شخصی

هفتمین برنامه " به سوی نگاه شخصی" پنج شنبه ۲۲ آذر در گالری بهار خانه هنرمندان برگزار شد.
حامد سوداچی با ارئه مجموعه " اعتیاد" گفت: دو سال در فضای زندگی افراد معتاد بودم و ساعت ها با بسیاری از آنها صحبت کردم تا بتوانم تصویر واقعی و ملموس از زندگی افراد معتاد ثبت کنم. این نوع عکاسی مستند به لحاظ مالی حمایت نمی شود و تنها جنبه اجتماعی و تاریخی دارد. این مجموعه را در سطح شهر چسباندم و واکنش مخاطب نسبت به آثار را ثبت کردم.
سوداچی با اشاره به اینکه نشان دادن رنج انسان ها دغدغه او در عکاسی است؛ درباره مجموعه "افشین " گفت: این مجموعه عکس ها از پسربچه افغان است که از شش سالگی معتاد شده است و به ویروس ایدز مبتلاست.
کاترین ملکی درباره نگاه شخصی خود در عکاسی گفت: سبک فتومونتاژ را با مطالعه بصری شروع کردم و سعی داشتم به شکل متمرکز و متفاوت در این زمینه فعالیت کنم. نقطه اشتراک تمام مجموعه هایم تعاملی است که بین عمل عکاسانه هنرمندان و نمایشگاه گردان صورت گرفته است.
او درباره مجموعه " رویارویی" بیان کرد: می¬ خواستم بازنمایی و بازتعریفی از تهران داشته باشم و تصمیم گرفتم از فضای بیرون شهری عکاسی کنم زیرا برایم جالب بود که این مکان ها که در واقع فضایی بدون مکان است انگار نقطه هایی فراموش شده هستند و در این مکان ها اشیا پررنگ تر دیده می شوند. المان هایی که به عکس اضافه شده است، نمادهای اسطوره ای و تاریخی دارند. فتومونتاژ فضای ذهنی ایجاد می کند اما این فضای ذهنی را کنترل کردم زیرا می خواستم فضای کارها به واقعیت نزدیک شود.
احسان براتی درباره مجموعه خود گفت: در مجموعه "دیگر شهر" از نشانه های قابل شناسایی محیط، دوری کردم زیرا می خواستم از فضایی عکاسی کنم که متعلق به تمام افراد است همچنین نا-مشخص بودن مکان ظرفیت ایجاد تخیل را بالا می¬برد.
براتی با اشاره به اینکه در هنر باید شاعرانگی باشد؛ ادامه داد: این مجموعه با وجود متفاوت بودن مکان ها دارای ساختار تصویری و نگاه شخصی و مشترک است.
او در پایان گفت: تصمیم گرفتم در کنار عکاسی از نقاط مختلف تهران به سراغ عکاسی در شمال کشور بروم و در نهایت عکس ها را به یکدیگر پیوند دهم و نگاه شخصی و مشترک در آنها را به تصویر بکشم که خوشبختانه در شمال کشور، فضاهای بدون مکان بیشتری توانستم پیدا کنم.
کریم ملک مدنی درباره رابطه فلسفه و عکس گفت: اگر بخواهیم دیدگاه فلسفی در عکاسی داشته باشیم حتما نباید فیلسوف باشیم زیرا مفاهیم کلی فلسفه برای عام و خاص قابل درک و ملموس است و هر شخص می تواند در حد دانش خود با این مفاهیم مواجه شود.
این عکاس با اشاره به ضعف عکاسی در دنیای امروز عنوان کرد: دنیای ما از عکس سرشار و اشباع شده است، با این شرایط عکاس نمی تواند با تک عکس، مفهوم مورد نظر خود را منتقل کند و مجبور به جمع آوری مجموعه و برگزاری نمایشگاه می شود. عکاس نظاره گر نیست بلکه متفکر است و باید دارای نگاه و ذهنیت شخصی باشد.
ملک مدنی در این برنامه مجموعه " عکس و فلسفه و " تولد دیجیتال" را به نمایش گذاشت.
روابط عمومی
تاریخ خبر: 1397/09/23