هادی صباغ

عکاس حرفه ای خودآموخته با تمرکز بر روی نور
عکاس تخصصی محصول و استودیو
سفیر برند broncolor در ایران
معرف دوربین های تکنیکال sinar در ایران
عکاس بین المللی جواهرات