پدرام میرصادقی

عکاس طبیعت و منظره با بکارگیری تکنیکهای پیشرفته ویرایشی در فتوشاپ
دارنده عنوان عکس منتخب روز در بخش Daily Dozen از سایت نشنال جئوگرافی در سالهای 2017 و 2018 
مدرس گروه عکاسی در دانشکده خبر تهران