کارگاه‌های آموزشی
بررسی خواص نور و نحوه کنترل هر یک از آنها

بررسی خواص نور و نحوه کنترل هر یک از آنها
مدرس: محسن خیرخواه
زمان: یکشنبه 1397/09/18 - ساعت: 10:00

ویرایش عکس‌های تبلیغاتی

ویرایش عکس‌های تبلیغاتی
مدرس: بهمن رئوفی
زمان: دوشنبه 1397/09/19 - ساعت: 10:00

عکس سریع، عکس کند در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی (دوربین های تکنیکال)

عکس سریع، عکس کند در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی (دوربین های تکنیکال)
مدرس: هادی صباغ
زمان: سه شنبه 1397/09/20 - ساعت: 10:00

روش طرح نویسی برای فروش پروژه‌های عکاسی

روش طرح نویسی برای فروش پروژه‌های عکاسی
مدرس: داریوش محمد خانی
زمان: چهارشنبه 1397/09/21 - ساعت: 10:00

شیوه‌های نوین در پردازش عکس منظره

شیوه‌های نوین در پردازش عکس منظره
مدرس: پدرام میرصادقی
زمان: پنجشنبه 1397/09/22 - ساعت: 10:00