شیوه‌های نوین در پردازش عکس منظره مدرس: پدرام میرصادقی

تکنیک‌ها و روش‌های جدید در ساخت و ترکیب ماسک‌ها جداسازی فرکانس‌های رنگی در عکس منظره و پردازش رنگ حرفه‌ای
سایه سازی پیشرفته با استفاده از الگوهای موجود در عکس 
آموزش و روش استفاده از معروف‌ترین پنل ویرایشی منظره با نام Insta Mask و Raya pro

مهلت ثبت‌نام: پنجشنبه 1397/09/22 - ساعت: 10:00
12/5/2018 1:14:36 PM