گزارش تصويری
هفتمین دوره در قاب شهری

هفتمین دوره در قاب شهری
1397/09/25

پرتره‌هایی به سوی شخصی

پرتره‌هایی به سوی شخصی
1397/09/24

نمایی از پادکست

نمایی از پادکست
1397/09/24

اختتامیه هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران
Video

اختتامیه هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران
1397/09/23

حواشی هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران - ۲

حواشی هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران - ۲
1397/09/23

نشست Rahu Rai; An Unframed Portrait
Video

نشست Rahu Rai; An Unframed Portrait
1397/09/22

نشست آموزش عکاسی در فضای مجازی
Video

نشست آموزش عکاسی در فضای مجازی
1397/09/22

کتیبه‌های فارسی در جهان

کتیبه‌های فارسی در جهان
1397/09/22

به سوی نگاه شخصی: کریم ملک‌مدنی

به سوی نگاه شخصی: کریم ملک‌مدنی
1397/09/22

در جست و جوی راهی نو: عکاسی خیابانی
Video

در جست و جوی راهی نو: عکاسی خیابانی
1397/09/22

در جست و جوی راهی نو: چطور سمن‌ها می‌توانند در آینده عکاسی موثر باشند؟
Video

در جست و جوی راهی نو: چطور سمن‌ها می‌توانند در آینده عکاسی موثر باشند؟
1397/09/22

به سوی نگاه شخصی: احسان براتی

به سوی نگاه شخصی: احسان براتی
1397/09/22

به سوی نگاه شخصی: کاترین ملکی

به سوی نگاه شخصی: کاترین ملکی
1397/09/22

بخش دانشگاهی: مهرداد مرادی

بخش دانشگاهی: مهرداد مرادی
1397/09/22

به سوی نگاه شخصی: حامد سوداچی

به سوی نگاه شخصی: حامد سوداچی
1397/09/22

تجربه‌ی اولین عکاس زن ایرانی در جام جهانی

تجربه‌ی اولین عکاس زن ایرانی در جام جهانی
1397/09/22

شیوه‌های نوین در پردازش عکس منظره

شیوه‌های نوین در پردازش عکس منظره
1397/09/22

حواشی هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران

حواشی هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران
1397/09/22

نشست شمایل نگاری و عکاسی
Video

نشست شمایل نگاری و عکاسی
1397/09/21

نشست چالش‌های انتخاب عکس در عکاسی تئاتر
Video

نشست چالش‌های انتخاب عکس در عکاسی تئاتر
1397/09/21

به سوی نگاه شخصی: آرمان استپانیان

به سوی نگاه شخصی: آرمان استپانیان
1397/09/21

در جست و جوی راهی نو: آموزش سیستماتیک عکاسی

در جست و جوی راهی نو: آموزش سیستماتیک عکاسی
1397/09/21

در جست و جوی راهی نو: پشتکار

در جست و جوی راهی نو: پشتکار
1397/09/21

در جست و جوی راهی نو: پروژه‌ روزمرگی‌های معاصر

در جست و جوی راهی نو: پروژه‌ روزمرگی‌های معاصر
1397/09/21

به سوی نگاه شخصی: علی رنجبران

به سوی نگاه شخصی: علی رنجبران
1397/09/21

معرفی فعالیت‌های کمیته بانوان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران

معرفی فعالیت‌های کمیته بانوان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران
1397/09/21

بخش دانشگاهی: مرضیه جولهرزاده

بخش دانشگاهی: مرضیه جولهرزاده
1397/09/21

به سوی نگاه شخصی: آزاده به کیش

به سوی نگاه شخصی: آزاده به کیش
1397/09/21

به سوی نگاه شخصی: مهرداد عسگری طاری

به سوی نگاه شخصی: مهرداد عسگری طاری
1397/09/21

روش طرح نویسی برای فروش پروژه‌های عکاسی

روش طرح نویسی برای فروش پروژه‌های عکاسی
1397/09/21

نشست چهره‌ها مکان‌ها ۲۰۱۷
Video

نشست چهره‌ها مکان‌ها ۲۰۱۷
1397/09/20

نشست تاثیر استارت آپ‌ها در بازار عکس
Video

نشست تاثیر استارت آپ‌ها در بازار عکس
1397/09/20

بررسی و ادیت اختصاصی پورتفولیو

بررسی و ادیت اختصاصی پورتفولیو
1397/09/20

به سوی نگاه شخصی: افشین شاهرودی

به سوی نگاه شخصی: افشین شاهرودی
1397/09/20

در جست و جوی راهی نو: چالش‌های رابطه عکاس/ گالری
Video

در جست و جوی راهی نو: چالش‌های رابطه عکاس/ گالری
1397/09/20

در جست و جوی راهی نو: حج
Video

در جست و جوی راهی نو: حج
1397/09/20

در جست و جوی راهی نو: عکس درمانی
Video

در جست و جوی راهی نو: عکس درمانی
1397/09/20

به سوی نگاه شخصی: محمد برنو

به سوی نگاه شخصی: محمد برنو
1397/09/20

بخش دانشگاهی: عباس نوری

بخش دانشگاهی: عباس نوری
1397/09/20

به سوی نگاه شخصی: سعید محمودی ازناوه

به سوی نگاه شخصی: سعید محمودی ازناوه
1397/09/20

به سوی نگاه شخصی: علی زنجانی

به سوی نگاه شخصی: علی زنجانی
1397/09/20

کارگاه عکس سریع، عکس کند در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

کارگاه عکس سریع، عکس کند در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
1397/09/20

نشست آغاز عکاسی در دانشگاه‌های ایران
Video

نشست آغاز عکاسی در دانشگاه‌های ایران
1397/09/19

نشست خواسته‌های متقابل عکاسان تئاتر و کارگردانان
Video

نشست خواسته‌های متقابل عکاسان تئاتر و کارگردانان
1397/09/19

در جست و جوی راهی نو: اقتصاد فرهنگ و هنر
Video

در جست و جوی راهی نو: اقتصاد فرهنگ و هنر
1397/09/19

در جست و جوی راهی نو: عکس‌واره
Video

در جست و جوی راهی نو: عکس‌واره
1397/09/19

به سوی نگاه شخصی: محمد خدادادی مترجم‌زاده

به سوی نگاه شخصی: محمد خدادادی مترجم‌زاده
1397/09/19

فتوژورنالیسم و داستان‌گویی بصری

فتوژورنالیسم و داستان‌گویی بصری
1397/09/19

به سوی نگاه شخصی: شهرزاد اکرمی

به سوی نگاه شخصی: شهرزاد اکرمی
1397/09/19

بخش دانشگاهی: پریسا گماریان

بخش دانشگاهی: پریسا گماریان
1397/09/19

به سوی نگاه شخصی: مهری رحیم‌زاده

به سوی نگاه شخصی: مهری رحیم‌زاده
1397/09/19

ویرایش عکس‌های تبلیغاتی

ویرایش عکس‌های تبلیغاتی
1397/09/19

نشست آموزش فتوژورنالیسم در دانشگاه‌های اروپا
Video

نشست آموزش فتوژورنالیسم در دانشگاه‌های اروپا
1397/09/18

نشست بررسی حقوق حرفه‌ای فتوژورنالیسم در ایران
Video

نشست بررسی حقوق حرفه‌ای فتوژورنالیسم در ایران
1397/09/18

نشست شیوه‌های نوین چاپ و عرضه عکس
Video

نشست شیوه‌های نوین چاپ و عرضه عکس
1397/09/18

به سوی نگاه شخصی: مهدی مقیم نژاد

به سوی نگاه شخصی: مهدی مقیم نژاد
1397/09/18

در جست و جوی راهی نو: فتومونتاژ و رویا
Video

در جست و جوی راهی نو: فتومونتاژ و رویا
1397/09/18

عکاسی محصول لوازم خانگی

عکاسی محصول لوازم خانگی
1397/09/18

به سوی نگاه شخصی: حسن قائدی

به سوی نگاه شخصی: حسن قائدی
1397/09/18

در جست و جوی راهی نو: ۹هزار کیلومتر با دوربین در شرق دور
Video

در جست و جوی راهی نو: ۹هزار کیلومتر با دوربین در شرق دور
1397/09/18

بخش دانشگاهی:‌ محمد زرقی

بخش دانشگاهی:‌ محمد زرقی
1397/09/18

به سوی نگاه شخصی: بابک کاظمی

به سوی نگاه شخصی: بابک کاظمی
1397/09/18

به سوی نگاه شخصی: لیلا صبوری

به سوی نگاه شخصی: لیلا صبوری
1397/09/18

کارگاه بررسی خواص نور و نحوه کنترل هر یک از آن‌ها

کارگاه بررسی خواص نور و نحوه کنترل هر یک از آن‌ها
1397/09/18

نشست درباره نگاه شخصی
Video

نشست درباره نگاه شخصی
1397/09/16

نشست تاثیر چالش‌های اقتصادی جهان بر بازار عکس
Video

نشست تاثیر چالش‌های اقتصادی جهان بر بازار عکس
1397/09/16

به سوی نگاه شخصی: رهام شیراز

به سوی نگاه شخصی: رهام شیراز
1397/09/16

در جست و جوی راهی نو: عکس در سینمای کیارستمی
Video

در جست و جوی راهی نو: عکس در سینمای کیارستمی
1397/09/16

در جست و جوی راهی نو: چرا در یک عکس گروهی اول به دنبال تصویر خود می‌گردیم؟
Video

در جست و جوی راهی نو: چرا در یک عکس گروهی اول به دنبال تصویر خود می‌گردیم؟
1397/09/16

در جست و جوی راهی نو: پروژه‌های عکاسی فرامرزی
Video

در جست و جوی راهی نو: پروژه‌های عکاسی فرامرزی
1397/09/16

عکاسی با موضوع استیل لایف

عکاسی با موضوع استیل لایف
1397/09/16

به سوی نگاه شخصی: کوروش شبگرد

به سوی نگاه شخصی: کوروش شبگرد
1397/09/16

به سوی نگاه شخصی: سعید فرجی

به سوی نگاه شخصی: سعید فرجی
1397/09/16

بخش دانشگاهی:‌ مهران مقیمی

بخش دانشگاهی:‌ مهران مقیمی
1397/09/16

روش عکاسی تبلیغاتی از اجسام براق و خلق جلوه‌های ویژه عکاسی در واقعیت

روش عکاسی تبلیغاتی از اجسام براق و خلق جلوه‌های ویژه عکاسی در واقعیت
1397/09/16

نشست زیبایی شناسی و بازتاب آن در تصاویر عکاسانه
Video

نشست زیبایی شناسی و بازتاب آن در تصاویر عکاسانه
1397/09/15

نشست استراتژی فروش عکس
Video

نشست استراتژی فروش عکس
1397/09/15

نشست تولید محتوا و استراتژی‌های آن
Video

نشست تولید محتوا و استراتژی‌های آن
1397/09/15

نشست زیبایی‌شناسی و بازتاب آن در تصاویر عکاسانه

نشست زیبایی‌شناسی و بازتاب آن در تصاویر عکاسانه
1397/09/15

در جست و جوی راهی نو: پیشگیری از آسیب‌های جسمانی در عکاسی
Video

در جست و جوی راهی نو: پیشگیری از آسیب‌های جسمانی در عکاسی
1397/09/15

عکاسی فشن و مدلینگ همراه با ادیت

عکاسی فشن و مدلینگ همراه با ادیت
1397/09/15

به سوی نگاه شخصی:جمشید حاتم

به سوی نگاه شخصی:جمشید حاتم
1397/09/15

در جست و جوی راهی نو: نورودیزاین و نورومارکتینگ
Video

در جست و جوی راهی نو: نورودیزاین و نورومارکتینگ
1397/09/15

به سوی نگاه شخصی: مهدی منعم

به سوی نگاه شخصی: مهدی منعم
1397/09/15

نشست استراتژی فروش عکس

نشست استراتژی فروش عکس
1397/09/15

بخش دانشگاهی:‌ صمد قربان‌زاده

بخش دانشگاهی:‌ صمد قربان‌زاده
1397/09/15

به سوی نگاه شخصی: سجاد آورند

به سوی نگاه شخصی: سجاد آورند
1397/09/15

نشست تولید محتوا و استراتژی‌های آن

نشست تولید محتوا و استراتژی‌های آن
1397/09/15

به سوی نگاه شخصی: حمید طبایی

به سوی نگاه شخصی: حمید طبایی
1397/09/15

حواشی افتتاحیه هفتمین دوره ده روز با عکاسان

حواشی افتتاحیه هفتمین دوره ده روز با عکاسان
1397/09/14

افتتاحیه هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان

افتتاحیه هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان
1397/09/14

نشست خبری هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران

نشست خبری هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران
1397/09/10

رونمایی از پوستر هفتمین دوره ده روز با عکاسان ایران

رونمایی از پوستر هفتمین دوره ده روز با عکاسان ایران
1397/09/06